Historia spotkań

28 października 2018 - prof. dr hab. Piotr Neumann OCD - O początkach reformy Karmelu w 450 rocznicę

 Dnia 28 października 2018 w "Communio Crucis" gościł  o. prof. dr hab. Piotr Neumann OCD, pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, i przestawił temat początków reformy Karmelu z 1568 roku (w 450 rocznicę), kiedy to św. Jan od Krzyża, o. Antoni Heredia i dk. Józef od Chrystusa w małej wiosce Duruelo (Kastylia) rozpoczęli historię męskiej gałęzi Karmelu, zwanego później "bosym", a na początku "kontemplatywny". O. Piotr przedstawił okoliczności reformy i jej perypetie. Dla środowiska karmelitańskiego było to ciekawe wydarzenie. 

24 czerwca 2018 - o. dr hab. Marian Zawada OCD - Przebudzenie ducha - aspekt religijny i duchowy

Dnia 24 czerwca 2018 roku odbył się wykład dr. hab. Mariana Zawady OCD pt. "Przebudzenie ducha - aspekt religijny i społeczny". Prelegent mówił o wspólczesnej kondycji człowieka, którą można nazwać "uśpieniem". Przebudzenie to stan odzyskania świadmości czy też trzeźwości duchowej. Dla wielu religii, np. w buddyzmie - to kluczowe zagadnienie. W duchowości pojawia się wezwanie do powstania ze snu, do przebudzenia człowieka dla Boga i Boga w cżłowieku, o czym mówi św. Jan od Krzyża. W sensie społecznym, obrazowano temat uśpieniem w matrixie, czy w sieciach informatycznych i wskazano na potrzebę obudzenia i dynamikę pragnienia, które wykracza poza aktualny styl życia. O. Marian  wskazał na powstanie "Solidarności" czy śmierć papieża, jako wydarzenia o charaterze przebudzenia społecznego.  

20 maja 2018 - red. Marzena Florkowska - O radości dawania bł. Hanny Chrzanowskiej

Redaktor Marzena Florkowska, wydawca programu "Przed hejnałem", a także uczestniczka programu "Magazyn Familijny" w Radio Kraków, autorka książki "Radość dawania" o bł. Hannie Chrzanowskiej, dnia 20 maja 2018 zaprezentowała bardzo żywo sylwetkę naszej błogosławionej, ilustrując swe wypowiedzi zdjęciami. Mówiła o jej duchowym dojrzewaniu w cieniu Tyńca (od 1956 r. była oblatką Opactwa Tynieckiego) i związkach z księdzem, a później biskupem - Karolem Wojtyłą. Prelegentka wydobyła w mistrzowski sposób profil duchowy błogosawionej. 

25 luty 2018 - M. Kędziorek - Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

W dniu 25 lutego 2018 roku Marek Kędziorek świecki promotor kultu bł. Jerzego Popiełuszko z Warszawy, zapoznał nas dzięki fragmentom prezentacji  i osobistemu świadectwu o historii i znaczeniu postaci ks. Jerzego dla współczesnej Europy.

28 stycznia 2018 - prapremiera filmu "Oto człowiek"

Dnia 28 stycznia 2018 roku mieliśmy satysfakcję oglądać film "Oto człowiek", przygotowany na 100-lecie śmierci św. Alberta Chmielowskiego i z okazji Roku Albertyńskiego, w reżyserii P. Bogusławy Stanowskiej -Cichoń. W obecności znakomitości, jak ks. kard. Marian Jaworski, bp Marian Buczek, o. Jerzy Pająk kapelan AK, o. Azariasz Hess i wielu innych osobistości życia publicznego i kulturalnego, przedstawiona została sylwetka Alberta jako konsekwentnego artysty, który odkrywa coraz głębsze pokłady  piękna, aż do okrycia tajemnicy człowieka i Boga. Dziękujemy za ten znakomicie zrealizowany dokument.

17 grudnia 2017 - prof. K. Ożóg - Zmagania Polaków o niepodległość motywowane wiarą

Dnia 17 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 miało miejsce spotkanie opłatkowe CKD. Świętowanie 13 rocznicy powstania Centrum uświetnił wykład prof. Krzysztofa Ożoga, historyka mediewisty UJ, pt. "Zmagania Polaków o niepodległość motywowane wiarą". Było to przygotowanie do przyszłorocznej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykładowca zwrócił uwagę na rolę Kościoła i wiary w kształtowaniu się etosu wolności, który wynikał z przekonania, że Polska nie odzyska niepodległości dopóki nie odrodzi się moralnie i religijnie. W 1918 roku naród był gotów podjąć wyzwanie historii.

22 października 2017 - prof. G. Turowski - o związkach objawień fatimskich z papieżem JP2

Dnia 22 października 2017 roku o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z osobistym lekarzem JP2, prof. Gabrielem Turowskim na temat związków objawień fatimskich z papieżem Polakiem. Prelegent przedstawił kulisy historyczno-polityczne zamachu na papieża Polaka,  anty-Kościół w natarciu i zadania na przyszłość. Na zakończenie  ujrzeliśmy nagrodzony na tegorocznym festiwalu "Niepokalana 2017" film Bogusławy Stanowskiej-Cichoń pt. "Karmelitański papież".

25 czerwca 2017 - prof. S. Krawczyński - Polska pieśń historyczna szkołą patriotyzmu przez pokolenia

W naszym Centrum w niedzielę 25 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 wystąpił rektor Akademii Muzycznej prof. Stanisław Krawczyński z wykładem pt. "Polska pieśń historyczna szkołą patriotyzmu przez pokolenia". Ukazał historię pierwszych pieśni: Bogurodzica, następnie "Bożę coś Polskę", najbardziej znane pieśni Powstań Listopadowego i Styczniowego, wreszcie z okresu żałoby "Rotę". Usłyszeliśmy najpopularniejsze pieśni I i II wojny światowej.  

28 maja 2017 - sen. Czesław Ryszka - Orędzie fatimskie ratunkiem dla świata

Dnia 28 maja 2017 roku o godz. 18.00 gościł u Centrum senator Czesław Ryszka i wygłosił prelekcję pt. "Orędzie fatimskie ratunkiem dla świata". Prelegent wskazał na związek papieża św. Jana Pawła II z Fatimą, wyjaśnił okoliczności zamachu oraz wskazał na główne elementy fatimskiego przesłania. Treści ubogacił prof. Turowski, osobisty lekarz Ojca świętego.    

26 lutego 2017 - Prapremiera filmu "Wygnaniec" o abp Eugeniuszu Baziaku

26 lutego wieczorem w karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej w Krakowie odbyła się prezentacja filmu Bogusławy Stanowskiej-Cichoń „Wygnaniec”, poświęconego abp. Eugeniuszowi Baziakowi, metropolicie lwowskiemu i krakowskiemu. W projekcji wzięli udział m.in. kard. Marian Jaworski, metropolita senior archidiecezji lwowskiej, uczeń duchowy i niegdysiejszy sekretarz abp. Baziaka, oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Czytaj więcej: 26 lutego 2017 - Prapremiera...

29 stycznia 2017 - prof. J. Romanowski: Pan Cogito z wizytą w teatrze

Dnia 29 stycznia 2017 roku  wysłuchaliśmy szczególnie interesującego wykładu prof. Jacka Romanowskiego  byłego dziekana z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na temat: PAN COGITO Z WIZYTĄ W  TEATRZE. Gość ukazał znakomite fragmenty poezji i wypowiedzi Zbigniewa Herberta na temat twórczości, roli poezji i jej wykonania.  

18 grudzień 2016 - s. A. Koteja: Brat Albert - człowiek

Podczas ostatniego opłatkowego spotkania w tym roku zaprosiliśmy siostrę albertynkę Agnieszką Koteja z konferencją na temat "Brat Albert Chmielowski - człowiek". Siostra skupiła się na relacjach i artystycznych wątkach, ukazując różne strony świętego Brata Alberta jako zwyczajnego i niezwykłego człowieka. Ozdobiła występ wieloma ciekawymi slajdami.   

27 listopada 2016 - sen. Zbigniew Cichoń - O prawach socjalnych

Dnia 27 listopada 2016 senator Zbigniew Cichoń wygłosił wykład nt. "Prawa socjalne i ich realizacja jako warunek rozwoju państwa". Przedstawił prawo do godnego życia, słusznego utrzymania i obecności w przestrzeni publicznej oraz współczesne manipulacje w tych dziedzinach. 

30 października 2016 - o. M. Zawada OCD - Aktualność doktryny św. Elżbiety z Dijon

Dnia 30 października 2016 roku O. Marian Zawada OCD przedstawił w związku z kanonizacją 16.10.2016 roku Elżbiety z Dijon podstawowe wartości jej przesłania dla współczesnego świata: skupienie, gościnność serca, zamieszkanie w Bogu. Są one przeciwstawne tendencjom zupełnego rozproszenia, bezdomności duchowej (życiem poza sobą samym) oraz nieumiejętności zajmowania się Bogiem. 

29 maja 2016 - prof. Bogusław Dopart "O polskiej poezji religijnej na przykładzie F. Karpińskiego

Prof. dr hab. Bogusław Dopart, kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił dorobek Franciszka Karpińskiego na tle polskiego romantyzmu i polskiej kultury religijnej. Odkrył przed nami niedoceniony geniusz poety, trud wprowadzenia zarówno piękna poezji jak i myśli teologicznej w środowisko ludowej religijności.    

18-20 marca 2016 rekolekcje w Wadowicach

W dniach 18-20 marca 2016 O. Krzysztof Górski OCD, delegat Ojca Prowincjała ds. Świeckich,  wygłosił rekolekcje dla uczestników spotkań "CC" oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej  w Wadowicach pt. "Pomysły Bożego Miłosierdzia".

31 stycznia 2016 - ks. bp J. Szkodoń - Kult św. Józefa a kryzys współczesnego człowieka

Dnia 31 stycznia 2016 - ks. bp Jan Szkodoń wygłosił wykład na temat "Kult św. Józefa a kryzys współczesnego człowieka". Zaproponowany temat łączył się z niedawnymi obchodami  300-lecia patronatu tego świętego nad Krakowem. Ks. biskup skupił się zwłaszcza na kryzysie rodziny i ojcostwa we współczesnym świecie. Podawał przykłady różnych trudności i sytuacji kryzysowych. 

12 grudnia 2015 - o. Marian Zawada OCD - Współczesność i duchowość - iskrzenie czy rozbieżności?

Wyjątkowo w sobotę, dnia 12 grudnia 2015 na opłatkowym spotkaniu o. Marian Zawada OCD przedstawił temat: "Współczesność i duchowość - iskrzenie czy rozbieżności?". Wskazał na trudności z jakimi boryka się współczesna myśl i antropologia (niemożność ujmowania prawdy, instrumentalne traktowane wymiaru religijnego, zubożenie w przeżywaniu samego siebie). Rozwinął rozbieżności pomiędzy duchowością a współczesnością (zanik perspektywy duchowej, przeciwstawianie religii i duchowości, osobistego doświadczenia i instytucji, laicyzacja jako uwolnienie od zniewalającej koncepcji Boga).       

29 listopada 2015 - sen. RP Zbigniew Cichoń - "Ducha a litera prawa"

Dnia 29 listopada 2015 roku senator  Rzeczpospolitej  Zbigniew Cichoń przedstawił temat "Ducha a litera prawa". Temat dotyczył zasad odczytywania "ducha" stanowionego prawa. Senator przytoczył również kilka przykładów łamania tych zasad na szczeblach różnych instancji wymiaru sprawiedliwości w wymiarze naszego kraju, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.    

24 maja 2015 "Św. Józef - patron miasta Krakowa" - film w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń

W dniu 24 maja 2015 zaprezentowany został film w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń "Św. Józef - patron miasta Krakowa" w związku z 300-leciem patronatu tego świętego nad królewskim miastem (1715-2015). W filmie ukazano historyczne i religijne wydarzenia związane z kultem św. Józefa, jako patrona miasta, oraz relację z głównej uroczystości 11 maja pod przewodnictwem JE ks. Kard. S. Dziwisza, z udziałem Rady Miasta pod przewodnictwem  p. Kośmidera, transmitowanej przez Radio "Maryja" i udziałem o. Dyrektora T. Rydzyka. Reżyserka filmu potrafiła znakomicie połączyć faktografię, wątki duchowe i społeczne.

26 kwietnia 2015 2015 - dr hab. Wojciech Kęder - Pod opieką św. Józefa - Kraków w okresie wielkiej wojny północnej"

Dnia 26 kwietnia 2015 2015 prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dr hab. Wojciech Kęder wygłosił wykład zatytułowany  "Pod opieką św. Józefa - Kraków w okresie wielkiej wojny północnej". Wykład stanowił prezentację historycznego tła i dramatycznego położenia Krakowa na początku XVIII w., kiedy to radni miasta zdecydowali, by powierzyć miasto św. Józefowi i uczynić go głównym patronem.  

1 marca 2015 - prof. Regina Chłopicka (AM) - Męka i śmierć Chrystusa w muzycznych interpretacjach (chorał gregoriański - Bach - Penderecki)

Dnia 1 marca 2015 zagościła u nas Pani Prof. Regina Chłopicka z Akademii Muzycznej w Krakowie ze znakomitym wykładem pt. "Męka i śmierć Chrystusa w muzycznych interpretacjach (chorał gregoriański - Bach - Penderecki". Wykład przedstawiony z pasją, bogato ilustrowany zdjęciami i muzyką. Pani Profesor zwróciła uwagę na narastające fragmenty  świeckich dodatków do pierwotnego przekazu ewangelicznego i oraz na zmianę form wyrażania religijnych uczuć w muzyce pasyjnej.

25.01-2015 B. Stanowska-Cichoń Film "Powiernik duszy - kard. M. Jaworski"

W niedzielę 25.01.2015 roku miała miejsce w Centrum Kultury Duchowej premiera filmu dokumentalnego POWIERNIK DUSZY Kard. Marian Kardynał Jaworski w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. Gośćmi wieczoru byli ks. Kard. Marian Jaworski i rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. Prof. Wojciech Zyzak a także ks. Kard. Franciszek Macharski, ks. prof. Adam Kubiś, przeor Klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Azariasz Hess OFM, ks. dr Jacek Waligóra (Ukraina), ks. dr Robert Tyrała, prof. Władysław Stróżewski, prof. Regina Chłopicka, dyr. Filharmonii Krakowskiej Maciej Bielski. Podczas spotkania głos zabrał ks. Kardynał Jaworski podkreślając że dlatego zdecydował się na powstanie tego filmu, ponieważ chodziło w nim przede wszystkim o świadectwo jego osoby na temat trudnej historii Kościoła w czasach powojennych a także o zapis wspomnień o Janie Pawle II. Rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak w ujmujących słowach podziękował realizatorce za podjęcie trudu realizacji filmu.

Czytaj więcej: 25.01-2015 B....

14.12.2014 - dr Z. Malinowska - Józef Mehoffer - geniusz witraży i światła

Dnia 14 grudnia 2014 roku dr Zofia Malinowska przedstawiła sylwetkę jednego z najbardziej utalentowanych artystów Młodej Polski. Ukazała klimat jego malarstwa, oraz geniusz w zakresie "pracy" ze światłem w dziedzinie witraży, ukazując najsławniejsze realizacje: w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu, oraz kościoła Najświętszego Serca w Turku.

Temat stał się znakomitym wstępem do radości oczekiwania na Światło - Chrystusa i wspólnego połamania się opłatkiem.   

30.11.2014 J. Pilikowski - Czy polski Patriotyzm sprzyja rozwojowi duchowemu?

Znany z szeregu publikacji edukacyjnych Jerzy Pilikowski przedstawił temat rozumienia idei patriotyzmu, kompetentnie odróżnił od innych niewłaściwych relacji do ojczyzny (np. szowinizm czy nacjonalizm), oraz sformułował podstawowe elementy tworzące specyfikę polskiego ducha narodowego. Uzasadnił, jak miłowanie własnej ojczyzny pomaga otwierać się na innych, na pozostałe kultury. Ukazał w tym względzie geniusz Jana Pawła II, który  dumny ze swego polskiego pochodzenia, co wielokrotnie podkreślał, jednocześnie  otwierał się ubogacał wartości uniwersalne. 

26.10.2014 - o. M. Zawada OCD - Geniusz duchowy św. Teresy od Jezusa

W dniu 26 października 2014 roku rozpoczęliśmy nowy rok akademicki tematem "Geniusz duchowy św. Teresy od Jezusa" przygotowanym przez o. M. Zawadę OCD w ramach rozpoczętego jubileuszu 500-lecia urodzin tej znakomitej Doktor Kościoła. Wykładowca zaprezentował kontekst historyczny (m. in. odkrycie Nowego świata, co niezwykle formowało wyobraźnię. Dziś również świat nam się rozszerzył, głównie dzięki internetowi i jest do zdobycia dla Chrystusa. Wykładowca przywołał również wielkie zaangażowanie Teresy na rzecz obecności kobiet w Kościele, realizację dzieł Bożych (Reforma Karmelu), oraz potrzebę odzyskiwania duchowego piękna człowieczego (metafora diamentowego pałacu), głownie przez nawrócenie. Po konferencji zaprezentowano 5-taa część z 8-mio odcinkowego filmu "Teresa od Jezusa".

29 czerwca 2014 - sen. Czesław Ryszka - Kard. A. Hlond - prymas II Rzeczpospolitej

W dniu 29 czerwca 2014 gościliśmy znanego polityka, dziennikarza i pisarza – senatora Czesława Ryszkę. Autor ponad 60-ciu książek podzielił się z nami odkryciem postaci niezwykłego salezjanina – biskupa katowickiego i prymasa II Rzeczpospolitej – kard. Augusta Hlonda.  Ten charyzmatyczny człowiek działał w trudnych warunkach odbudowującej się Ojczyzny po latach zaborów, a także umiejętnie wypracowywał jedność Polaków pośród trzech różnych kontekstów kulturowych poszczególnych zaborów. Wypracował maryjną drogę wiążąc naród z Jasną Górą, którą poszedł później kard. Wyszyński, zadbał o 15 mln Polaków na emigracji (zakładając Zgromadzenia Chrystusowców), na odzyskanych ziemiach piastowskich organizował struktury kościelne. Nigdy nie zgodził się na narzucony komunizm.

1 czerwca.2014 - ks. dr A. Dobrzyński - Duchowość soborowa JP2

W dniu 1 czerwca 2014 gościliśmy w Centrum ks. dr Andrzeja Dobrzyńskiego, dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, który wygłosił wykład na temat: „Duchowość soborowa Jana Pawła II”. Mówił o poglądach Karola Wojtyły, który akcentował rolę człowieka w duchowości Kościoła i uważał, że wierni powinni nie tyle podejmować działania mające na celu odnowę, co pozwolić działać Duchowi Świętemu w nich. Wojtyła jako późniejszy papież mógł swe intuicje wprowadzić w życie.

30 marca 2014 - prof. Zdzisław Jan Ryn - Sens cierpienia u Jana Pawła II i Antoniego Kępińskiego

30 marca 2014 r. gościliśmy w Centrum Kultury Duchowej prof. Zdzisława Jana Ryna, psychiatrę, podróżnika, dyplomatę, człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach. Wygłosił on niezwykle interesującą konferencję o sensie cierpienia w nauczaniu bł. Jana Pawła II i Antoniego Kępińskiego. Okazuje się, że te dwie ważne dla polskiej myśli naukowej osoby, znały się już od swej młodości. Z biegiem lat ich kontakt pogłębiał się, a przemyślenia były wzajemną inspiracją. Ojciec Święty Jan Paweł II, snując refleksję na temat cierpienia, podkreślał, że ma ono ogromną wartość zbawczą. Połączone z Krzyżem Jezusa wnosi w życie człowieka nową jakość. Dla Antoniego Kępińskiego sensem bólu psychicznego było podejmowanie próby wkomponowania go w proces budowania wartościowej osobowości. Obydwaj pragnęli ukazać cierpienie nie jako siłę destrukcyjną, ale posiadającą wielki potencjał twórczy dla człowieka. Prof. Ryn powoływał się na swoje badania nad osobami, które przeżyły dramat więzienia w Auschwitz.   Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja na  temat wartości cierpienia i jego sensu.

23 lutego 2014 - Projekcja filmu "Mistyczka z gór"

W dniu 23 lutego 2014 roku miała miejsce długo wyczekiwana przez środowisko Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych prezentacja filmu zrealizowanego przez p. Bogusławę Stanowską-Cichoń o Sł. Bożej Kunegundzie Siwiec ze Stryszawy pt. „Mistyczka z gór”.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel środowiska Świeckiego Karmelu – przewodniczący katowickiej wspólnoty – Andrzej Staniek OCDS krótką prezentacją postaci Sł. Bożej oraz historią powstania Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec (obecnie Diakonia Przyjaciół KS), które podjęło trud zebrania świadectw o życiu Służebnicy Bożej (głównie za przyczyną p. Heleny Stańczyk) i wydatnie przyczyniło się do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Ono też zamówiło realizację filmu. Projekcja zakończyła się owacją.

Po prezentacji filmu zabrał głos o. Andrzej Ruszała OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a następnie  p. Bogusia. Przestawiła swoją wielką pasję łączenia kultury i duchowości, realizując blisko 40 filmów, w tym 7 o tematyce karmelitańskiej (wśród nich uhonorowany Grand Prix w Niepokalanowie w 2012 film o E. Stein).

Film o Kundusi pozwala spojrzeć nowym okiem na Beskidy (piękno folkloru i okolic) oraz środowisko religijne okolic Suchej Beskidzkiej (do Siwcówki przyjeżdżał wielokrotnie na odpoczynek kard. Stefan Wyszyński, spotykał się tam z kard. K. Wojtyłą).

Na projekcję przybyło ponad 200 osób, w tym proboszcz ze Stryszawy – ks. S. Maślanka wraz z autokarem wiernych, starosta suski T. Gancarz,  senator Tadeusz Skorupa, siostry Zmartwychwstanki z Siwcówki wraz z ks. kapelanem oraz licznie reprezentowany przez wiele wspólnot Świecki Zakon Karmelitański.

26 stycznia 2014 - o. dr W. Tochmański OCD- Postać Sł. B. Kunegundy Siwiec OCDS

O. dr Włodzimierz Tochmański OCD, w dniu 26 stycznia zapoznał nas z życiem, orędziem i przebiegiem procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym związanymi z S. B. Kunegundą Siwiec z Siwcówki (koło Zawoi), członkinią Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach (zmarłej w 1955).  Wskazał na głębię i prostotę życia tercjarki, ukazał historię i najważniejsze wątki jej objawień, spisywanych prze ks. Bronisława Bratkowskiego, jej kierownika duchowego. Prelegent opatrzył swój znakomity wywód wartościowymi zdjęciami związanymi z najbliższą rodziną sługi Bożej, okolicą wioski, gdzie wielokrotnie spędzali wakacje kard. Wyszyński i Wojtyła, oraz z corocznych pielgrzymek organizowanych przez świecki Zakon i stowarzyszenie im. Kunegundy Siwiec.

15 grudnia 2013 - A. Bujak - Misterium świąteczne inspiracją duchową artysty

Dnia 15 grudnia spotkał się z nami Adam Bujak, znakomity fotografik - artysta, członek Polskiego Związku Artystów Fotografików oraz Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego Wielkiej Brytanii. Autor licznych albumów poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II, architekturze, historii i ludziom Krakowa, a także wielu innych książek, które wielokrotnie uzyskiwały tytuł Najpiękniejszej Książki Roku. Laureat wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, odznaczony Orderem Wielkim św. Zygmunta. Towarzyszył, jak wyznał, Karolowi Wojtyle 40 lat. Przywołał kilka niezapomnianych obrazów "świątecznych" z życia Papieża - Polaka. Dzielił się najmocniejszymi doświadczeniami swej pasji, którą dość wcześnie odkrył.   Wspominał ryzykowne podróże dokumentacyjne po Rosji, zwłaszcza po obozach (np. w Archangielsku), przywołując dramat i koszmar tamtych miejsc. Spotkanie dopełnił opłatek i serdeczność życzeń.

24 listopada 2013 - o. M. Zawada OCD - Eliasz i św. Jan Chrzciciel - prorocy na czas kryzysu

Dnia 24 listopada 20013 roku O. M. Zawada przedstawił temat „Eliasz i św. Jan Chrzciciel – prorocy na czas kryzysu”. Wyakcentował pociągnięcia króla Achaba i jego żony Izebel, które stały się powodem kryzysu religijnego, a jednocześnie stanowiły strukturę bardzo podobną do dzisiejszej sytuacji. Do rozwiązań, które wyprowadzają z kryzysu należały przeciwdziałanie chwiejności serca i hołdowaniu dworowi królewskiemu, prostowanie dróg dla Pana i odstępowanie miejsca Chrystusowi przez umniejszanie siebie.

27 października 2013 - dr P. Janik SJ - Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata

W dniu 27 października 2013 zainaugurowaliśmy spotkania w nowym roku akademickim w Centrum Kultury Duchowej wykładem ks. dr Piotra Janika, jezuity, filozofa, adiunkta w „Ingatianum” w Krakowie, pt. „Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata”. Wykładowca uświadomił nam z wielką wnikliwością tajemnicę osoby oraz to, że wybitne jednostki ubogacają społeczeństwo swymi odkryciami.

6 czerwca 2013 - Duchowieństwo w walce o Niepodległą - sesja ku czci o. Mariana (Romualda) Warakomskiego OCD


Dnia 6 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 na cmentarzu przy naszym klasztorze w Czernej o. Prowincjał Andrzej Ruszała  z przedstawicielami zarządu Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie , senatora Zbigniewa Cichonia z małżonką, oraz braci dokonał odsłonięcia tablic upamiętniających bohaterstwo i patriotyzm naszych ojców Mariana Warakomskiego i Remigiusza Czecha, w ramach działalności AK. O godz. 15.00 została odprawiona w naszym kościele w Krakowie przy ul. Rakowickiej Msza św. w intencji o. Mariana Warakomskiego i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, odprawiona przez o. Prowincjała.
O godz. 16.30 rozpoczęła się sesja, obejmująca tematy o działalności duchowieństwa w strukturach AK i działalność Romualda Warakomskiego w ramach komórki legalizacyjnej AK w Wilnie. Wywiązała się dyskusja na temat metod i skuteczności infiltracji środowisk zakonnych przez Urząd czy Służbę Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: 6 czerwca 2013 -...

26 maja 2013 - prof. T. Gąsowski - Dziedzictwo Powstania Styczniowego.

W dniu 26 maja 2013 roku pod patronatem Pani Poseł Barbary Bubuli, z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, prof. Tomasz Gąsowski z UJ przedstawił temat „Dziedzictwo Powstania Styczniowego”, wyjaśniając jak wielkie znaczenie miało ono dla formowania przyszłych pokoleń, zwłaszcza tego, które doczekało i tworzyło struktury odzyskanej państwowości po 1918 roku i samego Piłsudskiego.

Następnie Jaga Wrońska wraz z „oryginalnym” powstańcem z zaśpiewali razem z przybyłymi wiele znakomitych i głęboko wzruszających pieśni z tamtych czasów. Ostatnim punktem spotkania był film o św. Rafale Kalinowskim, naczelniku Powstania Styczniowego z Wilna pt. „Buntownik Boży” zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń, której złożyliśmy życzenia z okazji imienin.

28 kwietnia 2013 - ks. prof. J. Machniak, s. R. Gąsior - Sł. B. Zofia Czeska

Dnia 28 kwietnia 2013 roku miało miejsce spotkanie na temat "Drogi do świętości służebnicy Bożej Matki Zofii Czeskiej", założycielki SS. Prezentek, której beatyfikacja odbędzie się w 9 czerwca br. Ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJP2 przedstawił tło społeczne i eklezjalne czasów Matki Czeskiej (1584-1650), natomiast s. Renata Gąsior ukazała jej sylwetkę Matki i wyjątkowość przedsięwzięcia, jakim było założenie pierwszej szkoły katolickiej dla dziewczyn ubogich i zamożnych, która przetrwała aż do dziś i słynie ze znakomitego poziomu. Spotkanie zakończyła projekcja filmu na temat Służębnicy Bożej.

24.03-13.04.2013 - Wystawa "Wielki Tydzień w Awili"

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Junta de Semana Santa de Avila" i fotografikowi Emilio Iglesias Velasco, oraz przyjaciołom ze Stowarzyszenia Polaków "Casa de Copernico" w Awila mogliśmy pooglądać sceny z ubiegłorocznych procesji.

Od czasów św. Teresy (od 1540 roku) w okresie Wielkiego Tygodnia ulicami Awila, podobnie jak i w całej Hiszpanii, podążają pątnicze procesje organizowane przez zarząd miasta i miejscowe Bractwa Wielkiego Tygodnia. UNESCO wpisało miasto Awila na Światową Listę Dziedzictwa Ludzkości, a od 2005 roku rząd Hiszpanii uznał tradycje Wielkiego Tygodnia za narodową atrakcję turystyczną.

Wystawa, była zorganizowana przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości (ul. Rakowicka 18a, wejście od ul. Wita Stwosza) od 24 marca do 13 kwietnia, obejmowała kilkadziesiąt ilustracji zdjęciowych przedstawiających procesje oraz Drogę Krzyżową wokół wspaniałych murów miasta: figury Chrystusa, Matki Bożej, pątników, osoby towarzyszące. Niezwykłej atmosfery przydaje średniowieczny charakter uroczystości, zorganizowanych w 16 różnych konduktach procesyjnych, spotykających się na ulicach i placach miasta, które było świadkiem narodzin św. Teresy.

Czytaj więcej: 24.03-13.04.2013 - Wystawa...

24 marca 2013 - Ks. prof. W. Zyzak - Mistyka w życiu świeckich

Dnia 24 marca 2013 roku, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak mówił o mistyce w życiu świeckich. Wyszczególnił różne rodzaje mentalności religijnych (sakralizm, hierarchizm i finalizm) oraz wskazał mistyczny ideał dla świeckich: prostota życia codziennego, jedność miłości do człowieka i Boga, ufność i nadzieja. Wykład wzbudził ożywioną dyskusję i poszukiwanie przykładów świeckich (Ciesielski, Tyranowski).

22-24 luty 2013 - Rekolekcje Wielkopostne "CC"

W dniach 22-24 lutego br. w Wadowicach odbyły się rekolekcje dla uczestników spotkań „CC”, które prowadził o. Marian Zawada OCD. Temat wpisany został w główny nurt życia Kościoła – Rok Wiary i dotyczył postaw wiary wobec Boga. człowieka i świata.

27 stycznia 2013 - mec. Z. Cichoń - Odpowiedzialność za obrazę uczuć religijnych

W dniu 27 stycznia 2013 roku zaprosiliśmy wybitnego prawnika, mecenasa i senatora VII kadencji RP, Zbigniewa Cichonia. Pan senator, adwokat w pierwszej polskiej sprawie  przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (1997) oraz sprawy o mienie zabużańskie J. Broniowskiego, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Krakowie, absolwent szkolenia obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze,  doradca „Solidarności” Regionu Małopolska, sędzia Trybunału Stanu w latach 1997-2001 i 2005-2007, o ogromnym doświadczeniu i uznaniu w środowisku  europejskim. W styczniu br otrzymał  im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyznawane jest przez Fundację Źródło i redakcję Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło" za działalność na rzecz umacniania rodzin. Mecenas zapoznał nas z prawnymi aspektami odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych. Przywołując najważniejsze decyzje sądów europejskich, oraz na tle ostatnich aktów uczuć religijnych w Polsce, przedstawił stan prawny oraz aktualne tendencje w interpretacji prawa i możliwości obrony uczuć. Następnie odpowiadał na pytania z sali dotyczące konkretnych sytuacji. Wykazał potrzebę informowania władz o zaistniałych przestępstwach.

16 grudnia 2012 - 400-lecie przybycia Karmelitanek Bosych do Polski

Dnia 16 grudnia w 7. rocznicę powstania naszego Centrum, świętowaliśmy 400-lecie przybycia Sióstr karmelitanek bosych do Rzeczpospolitej. Ojciec prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, dr Andrzej Ruszała wygłosił okolicznościowy wykład na temat życia sióstr, zwłaszcza pogodzenia etosu pustelniczego ze wspólnotowym, a następnie oglądaliśmy film zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń na  ten temat, pt. „Ukryty skarb”. Po owacjach, przełamaliśmy się opłatkiem.

25 listopada 2012 - o. prof. M. Kanior OSB - św. Hildegarda z Bingen. Sybilla Renu

W dniu 25 listopada 2012 roku gościliśmy przedstawiciela tradycji benedyktyńskiej z Tyńca – o. prof. Mariana Kaniora, który zaprezentował barwną postać nowego Doktora Kościoła, św. Hildegardę z Bingen.  Mówił o jej biografii, stosunku do natury, teologii, rozmachu działań i trosce o Kościół. Nie omieszkał wspomnieć o mistycznych wizjach, które formowały jej widzenie rzeczywistości. W rozmowie z przybyłymi na wykład, o. Marian o osobistych perypetiach zdrowotnych i pozytywnym wpływie zielarstwa. Wykład poprzedził film zrealizowany dla telewizji o naszej świętej - „SYBILLA RENU”, zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń.

28 października 2012 - o. M. Zawada - Antropologia Edyty Stein

Dnia 28 października 2012 na pierwszym spotkaniu  po wakacjach powitaliśmy o. Mariana, który powrócił z pobytu w Hiszpanii i wysłuchaliśmy jego konferencji na temat: „Kim jest człowiek – tajemnica i zachwyt. Antropologia teologiczna Edyty Stein”. Wykład wiązał się z 70 rocznicą śmieci św. Teresy Benedykty, którą obchodziliśmy latem tego roku, a także promocją książki pod podobnym tytułem, którą wydało Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie. W konferencji autor o. Marian zwrócił uwagę na cztery wielkie tematy antropologii teologicznej: stworzenie, upadek w grzech, odnowienie stworzenia i eschatologię, ukazując co na te tematy mówiła Edyta. Po konferencji wielu z gości chciało zobaczyć film o Edycie, który zdobył Grand Prix na tegorocznym festiwalu w Niepokalanowie.

24 czerwca 2012 - prof. S. Ziemianski SJ - Dziedzictwo ks. P. Skargi

24 czerwca 2012 r. ks. prof. hab. Stanisław Ziemiański SJ -  jezuita, filozof, autor tekstów pieśni religijnych i kompozytor -   wygłosił wykład na temat: Ks. Piotra Skargi troska o byt narodowy.  Jako współautor jubileuszowego opracowania dzieła  ŻYCIE I DZIEDZICTWO KS. PIOTRA SKARGI (WAM) przypomniał szczegóły z  jego biografii a także najważniejsze   przestrogi dla Polaków, jakich udzielał ten wielki kaznodzieja w swych homiliach   i w Kazaniach sejmowych. Przybliżając postać  Skargi wykładowca  zwrócił  szczególną uwagę na talenty oratorskie i wybitne jego  zasługi jako  kapłana i proroka a przede wszystkim patrioty  wywierającego znaczny wpływ na życie polityczne  w ówczesnej Polsce.

W  Roku Księdza Piotra Skargi (1536-1612), ustanowionym  przez Sejm RP dla uczczenia tego wielkiego Polaka, światłego jezuity, niedoścignionego kaznodziei oraz obrońcy wiary i narodowej tożsamości (400. rocznica śmierci kapłana) wykład Ks. prof. Ziemiańskiego pozwolił nam na nowo odkryć aktualność nauczania skargowskiego. Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja  dotycząca współczesnego postrzegania postaci ks. Skargi  oraz legend i prawdy związanej z jego życiem i śmiercią.

20 maja 2012 - ks. prof. J. Machniak, J.K. Szczygieł - Teatr Słowa

Spotkanie poświęcone było ukazaniu znakomitej szansy, jaką jest dla współczesnej młodzieży Teatr Słowa odkrywany dziś na nowo. Nawiązaniem do wskazania drogi poznawania świata poprzez sztukę i odnajdywania w arcydziełach literatury pięknej prawdy o historii Polski był występ aktora scen warszawskich Jana Krzysztofa Szczygła, który przypomniał wciąż mało znany odbiorcom utwór Adama Mickiewicza "Z ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" a także zaprezentował  "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II.
O znaczeniu  teatru w życiu młodego Karola Wojtyły mówił ks.prof. Jan Machniak. Przypomniał atmosferę dorastania duchowego w gimnazjum wadowickim i fascynację Karola dramatem i poezją, które pozwoliły mu podczas studiów ukształtować zainteresowania sztuką teatralną i rozpocząć twórczość literacką a także kontynuować dzieło aktorskie.
Ks. prof. Machniak nawiązał do idei Teatru Rapsodycznego, która służyła odkrywaniu Słowa w jego najgłębszym znaczeniu. Takie poszukiwania w wieku młodzieńczym otwierały młodego człowieka na świat wielkiej humanistyki, inspirowały do poszukiwań twórczych, do kontemplowania piękna poznawanego  świata. Wykładowca wskazał na współczesny zaułek poszukiwań formalnych twórców, który prowadzi do ciągłego epatowania "antysztuką", do bulwersowania odbiorcy skandalicznymi kreacjami.
Droga Karola Wojtyły jest szansą na wychowanie do świata wartości poprzez odkrywanie autentycznego piękna w dziełach literackich i poczucia przynależności do wielowiekowej tradycji narodowej, dlatego warto zachęcać młodzież do tworzenia Teatru Słowa w szkołach, szczególnie wobec okrojonego programu historii i pomijania wielu arcydzieł literatury z kanonu obowiązujących lektur.

W czasie spotkania wystąpił też mec. Witold Rutka z Warszawy, który jest założycielem Fundacji "W kręgu kultury". Poinformował o założeniach fundacji, która ma na celu troskę o kultywowane wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwie kulturowym. 

12 maja 2012 - Niepokalanów 2012 - nagroda Grand Prix dla naszego filmu o E. Stein

Dyplom Grand Prix

 

 

Zapowiedź festiwalu:

W dniach 9-13 maja 2012 odbywa się w Niepokalanowie po raz 27 Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2012". Mottem tegorocznego Festiwalu nawiązującym do Orędzia Papieża Benedykta XVI na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 jest hasło Św. Maksymilian - prekursorem ery cyfrowej w przepowiadaniu.

Czytaj więcej: 12 maja 2012 - Niepokalanów...

22 kwietnia 2012 - mec. Z. Cichoń - Granice wolności słowa a wolne media

Dnia 22 kwietnia 2012 roku adwokat i senator VII kadencji Zbigniew Cichoń wygłosił odczyt na temat „Granice wolności słowa a wolne media”, w którym przedstawił obecną sytuację w polskich mediach, oraz ustalenia prawne regulujące rzeczywistość medialną Polsce. Było to kontekstem do analizy niedopuszczania mediów katolickich (telewizji TRWAM) do multipleksu cyfrowego Fundacji Lux Veritatis przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

30.03-1.04.2012 - Rekolekcje - o. dr P. Nyk OCD

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2012 roku odbyły się rekolekcje wielkopostne w domu rekolekcyjnym Ojców karmelitów bosych „na Górce” w Wadowicach pt. „Dam wam nowe serce i nowego Ducha” (Ez 36,26), które poprowadził w tym roku o. dr Piotr Nyk OCD, radny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W programie była droga krzyżowa, konferencje, godzina miłosierdzia, adoracja, medytacja. W ostatni dzień, po Mszy św. odbyło się zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

26 luty 2012 - ks. dr M. Godawa, prof. W. Ligęza - Medytacja poetycka a przestrzeń wolności

Kolejne spotkanie naszego Centrum Kultury Duchowej 26 lutego br. zgromadziło miłośników poezji. Poświęcone ono było twórczości ks. Marcina Godawy, szczególnie jego ostatniemu tomikowi „Przed następnymi igrzyskami”, a zaorganizowane pod tytułem "Medytacja poetycka - nieograniczoną przestrzenią wolności". W słowie wprowadzającym prof. Wojciech Ligęza, autor wstępu do niniejszego zbioru wierszy, powiedział, że jest to poezja, która zafascynowana drobnymi wydarzeniami życia jest jednocześnie otwarta na drugą przestrzeń. Ks. Marcin odczytał szereg tekstów z odautorskim komentarzem, nie pozbawionym humoru. Potem wywiązała się żywa dyskusja na temat poezji kapłańskiej i granic wolności w kreacji literackiej. Nad całością czuwała nieoceniona Pani Bogusława Stanowska Cichoń.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)