29 maja 2016 - prof. Bogusław Dopart "O polskiej poezji religijnej na przykładzie F. Karpińskiego

Prof. dr hab. Bogusław Dopart, kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił dorobek Franciszka Karpińskiego na tle polskiego romantyzmu i polskiej kultury religijnej. Odkrył przed nami niedoceniony geniusz poety, trud wprowadzenia zarówno piękna poezji jak i myśli teologicznej w środowisko ludowej religijności.    

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)