30 października 2016 - o. M. Zawada OCD - Aktualność doktryny św. Elżbiety z Dijon

Dnia 30 października 2016 roku O. Marian Zawada OCD przedstawił w związku z kanonizacją 16.10.2016 roku Elżbiety z Dijon podstawowe wartości jej przesłania dla współczesnego świata: skupienie, gościnność serca, zamieszkanie w Bogu. Są one przeciwstawne tendencjom zupełnego rozproszenia, bezdomności duchowej (życiem poza sobą samym) oraz nieumiejętności zajmowania się Bogiem. 

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)