17 grudnia 2017 - prof. K. Ożóg - Zmagania Polaków o niepodległość motywowane wiarą

Dnia 17 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 miało miejsce spotkanie opłatkowe CKD. Świętowanie 13 rocznicy powstania Centrum uświetnił wykład prof. Krzysztofa Ożoga, historyka mediewisty UJ, pt. "Zmagania Polaków o niepodległość motywowane wiarą". Było to przygotowanie do przyszłorocznej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykładowca zwrócił uwagę na rolę Kościoła i wiary w kształtowaniu się etosu wolności, który wynikał z przekonania, że Polska nie odzyska niepodległości dopóki nie odrodzi się moralnie i religijnie. W 1918 roku naród był gotów podjąć wyzwanie historii.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)