28 października 2018 - prof. dr hab. Piotr Neumann OCD - O początkach reformy Karmelu w 450 rocznicę

 Dnia 28 października 2018 w "Communio Crucis" gościł  o. prof. dr hab. Piotr Neumann OCD, pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, i przestawił temat początków reformy Karmelu z 1568 roku (w 450 rocznicę), kiedy to św. Jan od Krzyża, o. Antoni Heredia i dk. Józef od Chrystusa w małej wiosce Duruelo (Kastylia) rozpoczęli historię męskiej gałęzi Karmelu, zwanego później "bosym", a na początku "kontemplatywny". O. Piotr przedstawił okoliczności reformy i jej perypetie. Dla środowiska karmelitańskiego było to ciekawe wydarzenie. 

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)